Een verloren toren, terug op de Markt in Dokkum

De Abdijtoren van Dokkum, een icoon welke eeuwenlang de Markt zijn thuis heeft genoemd. Tot ongeveer twee eeuwen geleden toen dit trotse bouwwerk gesloopt werd. Als de tijd verstrijkt wordt de herinnering aan deze Dokkumer toren in ons collectief geheugen zwakker en zwakker.

Een stuk historie welke zoals vele anderen langzamerhand op de achtergrond raakt totdat ze vergeten is.

Maar het tij is gekeerd voor de toren; niet langer zal hij enkel voortbestaan op een aantal schilderijen en schetsen, maar levensecht op de markt!

De toren heeft zich een weg weten te banen in de 21e eeuw en is terug op de plaats waar hij zo’n lange tijd gestaan heeft. Door een samenwerking van Museum Dokkum en Musarium in het afgelopen jaar is de toren vanaf nu voor iedereen te aanschouwen op de markt.

Met behulp van Augmented Reality en GPS is er een digitale reconstructie van de toren bovenop de overblijfselen van de oude toren geplaatst. Dankzij technologie van de toekomst kunnen we u een kijkje geven in het verleden, en preserveren we op een moderne manier een stukje van de historische waarde van de Dokkumer markt. 

Als u zelf niet in het bezit bent van een smartphone met de juiste specificaties, dan kunt u terecht bij Museum Dokkum. Hier is een nieuwe vloot iPads aanwezig welke bedoeld zijn om deze ervaring aan iedereen te kunnen bieden, de historie is namelijk voor iedereen.

Het Team

Friso Booij 

InterMedia ir,

App ontwikkelaar

Museum Dokkum

Historici, Onderzoek, Fact checks

Met dank aan

DDFK Gemeenten

Subsidie